• Help mee!

Help mee!

Vecht mee voor structurele oplossing

Wordt donateur
Donateurs is wat MD nodig heeft: onderzoekgeld om verschillende medische doorbraken de komende paar jaar concreet uit te werken.

Wordt langere termijn donateur
MD heeft structureel meer geld nodig. Gelukkig is dat ook de meest efficiente manier van geven: (1) wij hoeven niet ieder jaar geld te steken om u te werven als donateur en (2) de belastingdienst ondersteunt u: tot 52% van uw donatie is aftrekbaar als u voor langere termijn doneert.

Mei 2019: onze ANBI status is in aanvraag bij de belastingdienst. Deze is nodig om de aftrek mogelijk te maken. Wilt u dat we u een bericht sturen dit geregeld is, laat dan hier uw gegevens achter. De belastingdienst zal binnen 8 weken beslissen over de aanvraag.


Periodieke update  
We houden u graag op de hoogte van de voortgang. Niet om steeds weer om geld te vragen, maar om u te laten weten hoe uw geld het verschil maakt. 

Achtergrond bij belastingaftrekbare giften

Giften zijn geheel aftrekbraak van uw inkomstenbelasting: 

  • Langere termijn giften (ten minste vijf jaar)
  • Eenmalige giften, voorzover die meer dan 1% van het bruto inkomen betreffen

Meer info bij de belastingdienst hier.